Çatışma Yönetimi

Eğitimin Amacı

Çatışmaların etkin bir şekilde yönetildikleri takdirde yıkıcı ve olumsuz sonuçlara neden olmaktan çok, kurumların etkinliği ve verimliliği üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.Bu eğitimde, yapıcı çatışmanın örgütsel performans için bir güç ve yaratıcılık kaynağı, örgütün etkinliği ve verimliliği için kaçınılmaz bir gereklilik olduğu ve etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiği önemle vurgulanarak, örgütte fonksiyonel çatışma düzeyinin sağlayabilmesi için örgüt içinde yaşanan yüksek yada düşük düzeyli çatışmalara yapılabilecek müdahale stratejileri üzerinde durulmaktadır.

Eğitim İçerikleri

 • Çatışma nedir, ne değildir ?
 • Çatışma çeşitleri,
 • Çatışmaya İlişkin Yaklaşımlar
 • Çatışma Çözümle mi Çatışma Yönetimi mi ?
 • Çatışma Çözme Yönetim Modelleri
 • Çatışmanın Organizasyonlar ve Bireyler için Anlamı
 • Çatışmanın Psikolojik Etkileri
 • Algılarımız ve Çatışma Tarzlarımız
 • Kişilik Tiplerinin Çatışmaya Etkisi
 • Uygulama: Çatışma Stilimi Keşfediyorum.
 • Zor Duyguların Yönetimi
 • Bireysel farklılıkların Yönetilmesi & Kurum için Pozitif Etkileri
 • Çatışma – Örgütsel Performans İlişkisi : Üretken Anlaşmazlık
 • Çatışma Çözme Yöntemleri
 • Uzlaşma Kültürü
 • Açık Uçlu Soruların Önemi
 • Cep içi öneriler
 • Uygulama: Takım Çalışması ile vaka analizi

Program Sonunda Katılımcılar

 • Çatışmaların optimal düzeyde tutulursa kurum için yararlarının neler olabileceği hakkında bilgi edinir.
 • Bakış açısını geliştirerek, kişisel problemler ile fonksiyonel çatışma arasındaki farkı kavrar.
 • Çatışmadan yarar sağlamayı farkeder.
 • Fonksiyonel çatışmaların yönetilmesi için gerekli stratejileri bilir.
 • Kendi çatışma stilinin farkına varır.
 • Uzlaşma için gerekli teknikleri bilir.
 • Çatışmayı bir gelişim fırsatı olarak görmenin kişisel ve mesleki gelişimlerine sağlayacağı katkının farkına varır.
 • Çatışmaya neden olan kişilik veya daha bir çok neden hakkında bilgi sahibi olur.