Cesur Liderlik

Hedef Kitle

Liderlikte güven ve savunmasızlık kavramlarını merak eden ve bu kavramlar üzerine konuşmak isteyen tüm üst, orta ve alt kademe yöneticilere hitap etmektedir.

Eğitim Hakkında

Cesur Liderlik eğitimiyle birlikte, liderlikte güven ve savunmasızlık kavramlarının ekip içerisindeki psikolojik güven ortamına sağladığı katkının keşfedilerek liderin ekibi ile bağ kurmasına yardımcı olacak araçların liderlere tanıtılması ve bu araçlarla birlikte liderlik becerilerinin savunmasızlık kavramı temelinde geliştirilerek, uygulamalarla pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçerikleri

 • Liderlik nedir?
 • Cesur Liderlik Kavramı
 • Cesur Liderlerin Farkı
 • Cesur Liderliğin Merkezi
 • Kazanmak / Kaybetmek ≠ Savunmasızlık
 • Savunmasızlığa Karşı Farklı Bir Bakış Açısı
 • Savunmasızlığın Dört – Altı Efsanesi
 • Zırhlı Liderlik vs. Cesur Liderlik

Yöntemler

 • Isınma Etkinlikleri
 • Uygulamalar
 • Role – Play Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • Zihinlerindeki liderlik kavramını tanımlar
 • Cesur liderlik kavramını tanır
 • Cesur liderlik tarzını diğer liderlik tarzlarından ayırt eder
 • Cesur liderliğin merkezinde yatan bakış açılarını tanımlar
 • Savunmasızlığı tanımlar
 • Savunmasızlığa ilişkin altı efsaneyi tanımlar
 • Zırhlı liderlik & cesur liderlik arasındaki farkları tanımlar