Çevik Dönüşüm

Hedef Kitle

Çevik Liderlik yaklaşımını anlamak isteyen tüm ekipler ve tüm çalışanlara hitap etmektedir.

Eğitim Hakkında

Çevik Dönüşüm eğitimiyle birlikte, çevikliğin tarihçesi, modern dünyada çevik yaklaşımlara örnekler ve çevik yönetimin temelinde bulunan bilgi yönetimi ve ilkelerinin keşfedilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçerikleri

 • Çevik Yaklaşımın Doğuşu
 • Hız & Esnekliğin Doğasını Anlamak
 • Modern Dünyada Neden Çeviklik
 • Büyüklük & Hızlılık Kriterlerine Göre Şirket Tipleri
 • Göz Kamaştıranlar & Gözü Kamaşanlar
 • Çevik Yapıların Bazı Özellikleri
 • Bilgi Yönetimi Merkezli Çeviklik Döngüleri
 • Bilgi Yönetimi Bileşenleri & Bilgi Yönetimi İlkeleri
 • Çevik Liderlik & Çevik Yönetim

Yöntemler

 • Isınma Etkinlikleri
 • Uygulamalar
 • Role – Play Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • Çevik yaklaşımın doğuşunu hatırlar.
 • Hız ve esnekliğin çeviklikle bağlantısını tanımlar.
 • Günümüzde çevikliğe neden ve hangi noktada ihtiyaç duyulduğunu bilir.
 • Büyüklük ve hız kriterlerine göre şirketleri ayırt eder.
 • İçerisinde bulunduğu şirketi büyüklük ve hız noktasında analiz eder.
 • Çevik yapıların özelliklerini tanımlar.
 • Bilgi yönetimini tanımlar.
 • Çevikliğin merkezindeki bilgi yönetimi anlayışını tanımlar.
 • Bilgi yönetimi ilkelerini tanımlar.
 • Çevik liderlik & çevik yönetim anlayışının temelini** bilir.