Değişim Yönetimi

Hedef Kitle

Değişim & değişimin getirilerini anlamak, kendi firmasında değişime yönelik tutumların farkına varmak ve bu tutumların ardındaki nedenleri keşfetmek isteyen tüm ekipler ve çalışanlara hitap etmektedir.

Eğitim Hakkında

Değişim Yönetimi eğitimiyle birlikte, değişimin hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu ve kişisel olarak değişime direnç gösterilen noktaların keşfedilmesi, değişim ve yas sürecinin bağdaştırılarak bu süreci sağlıklı bir boyuta taşımak için davranışlarımızla nasıl desteklememiz gerektiğine ilişkin farkındalık kazandırılması, değişimle birlikte yaratıcı yıkım, silolaşma, %2’lik zihniyet ve yüksek performans gibi konu başlıklarının ele alınması hedeflenmektedir.

Eğitim İçerikleri

 • Pandemi Sürecinde Değişen Dünya Düzeni & Biz
 • Değişime Yönelik Tutumumuz & Davranışlarımıza Yansıması
 • Değişim Stresi & Konfor Alanı
 • Değişim & Yas Süreci
 • Değişime Ayak Uyduramazsak Ne Olur?
 • Bir Değişim Manifestosu: Yaratıcı Yıkım
 • Silolaşmaya Hayır!
 • Yüksek Performanslı Ekip Örneği
 • %2’nin Zihniyeti

Yöntemler

 • Isınma Etkinlikleri
 • Uygulamalar
 • Role – Play Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • Değişimin gündelik yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu fark eder.
 • Değişime yönelik tutum ve bu tutumun davranışlarımıza olan etkisine ilişkin farkındalık kazanır.
 • Konfor alanını tanımlar ve kişisel konfor alanlarını keşfeder.
 • Değişim ve yas süreçleri arasında bağlantı kurar.
 • Değişime eşlik etmenin önemini fark eder.
 • Yaratıcı yıkımı tanımlar.
 • Yaratıcı yıkımın ortaya çıkmasında değişimin rolünü anlar.
 • Silolaşmayı tanımlar ve nedenleri üzerine düşünür.
 • Kendi firmasındaki silolaşma örneklerini keşfeder.
 • Değişime uyum sağlayan yüksek performanslı takımların özelliklerini tanımlar.
 • %2’lik zihniyete sahip bir ekibin değişime olan bakış açısını keşfeder.
 • %2’lik zihniyete ulaşmak için ekibin ihtiyacı olan desteğe ilişkin konu başlıklarını belirler.