Eğiticinin Eğitimi

Hedef Kitle

İç eğitmenlik programlarındaki iç eğitmenler, eğitim ve eğitim planlama ile ilgilenen tüm ekip, yönetici ve çalışanlara hitap etmektedir.

Eğitim Hakkında

Eğiticinin eğitimi ile birlikte, bir eğitmenin sahip olması gereken özelliklerin ve yetişkin öğrenmesinin doğasının aktarılarak eğitim konusundaki verimliliğin arttırılmasına yönelik eğitmen adaylarıyla çalışılması hedeflenmektedir.

Eğitim İçerikleri

Eğitici Kimliği

 • Eğitim & Öğretimin Önemi
 • Eğitici Kime Denir?
 • Etkili Öğreticinin Özellikleri
 • İlk İzlenim & İlgiyi Yaratmak
 • Gruba Uyum Sağlama& İlgiyi Canlı Tutma
 • Tartışmaları Yönetmek
 • Özgüven ve Sakinliği Korumak
 • Güçlü Sorularla İnteraktif Yaklaşım
 • Katılımcı Psikolojisini Yönetmek
 • Geri Bildirim: Zor Sorular & Zor Katılımcılarla Başa Çıkma

Öğrenmenin Doğası

 • Nasıl Öğreniyoruz?
 • Öğrenme Kuramları
 • Bilgi İşleme Mantığı: Bilgi Depoları
 • Yetişkin Nasıl Öğrenir? : Androgoji
 • Eğitimde Oyun & Oyunlaştırma
 • Deneysel Öğrenme
 • Hikayeler & Hikayeleştirme
 • Öğrenmede Psikolojik Faktörler
 • Öğrenmenin 4 Kaynağı
 • Yetişkin Eğitiminin Temel Varsayımları
 • Eğiticinin 4 Eğrisi

İçerik Hazırlama & Eğitim Tasarlama

 • Program ve Tasarım
 • Öğretimi Planlama
 • Hitap Edilen Kitlenin Tanınması
 • Başarılı Sunum Hazırlama Teknikleri
 • Eğitimin Şirkete Katkısının Değerlendirilmesi
 • Eğitim İzleme Raporu

Yöntemler

 • Isınma Etkinlikleri
 • Uygulamalar
 • Role – Play Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • Etkili eğitici profilini tanımlar
 • Eğitmen & grup uyumu için gerçekleştirilebilecek eğitmen yaklaşımlarını tanımlar
 • Güçlü soruyu tanımlar
 • Zor katılımcıların yönetimine ilişkin farkındalık kazanır
 • Yetişkin öğrenmesinin doğasını anlar
 • Öğrenme kuramlarını tanımlar
 • Eğitimde oyunlaştırmanın önemini fark eder
 • İyi bir eğitim tasarımı ve planlaması için gerekli şartları tanımlar
 • Başarılı sunum tekniklerini bilir
 • Eğitim değerlendirme aşamalarını tanımlar