Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Danışmanlığı

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Danışmanlığı

Çalışma hayatı birçok sorunu beraberinde getirir. Çatışmalar, motivasyon eksikliği, iletişim problemleri, ücret ve terfi politikaları, mobbing, örgütsel adalet, ekip çalışmasında doğan problemler vb. Firmaların bu gibi problemlerin çalışanların verimliliklerinin azalmasına, çalışan bağlılığının azalmasına, hataların artmasına ve iş kazalarının çoğalmasına etki ettiğini görerek çözüm arayışına girmelerine neden olur.

Bu problemleri yaşayan işletmeler, endüstri ve örgüt psikolojisi aracılığı örgütlerinin psikolojisini etkileyen faktörleri araştırarak olası performans düşüklüğü ve çatışmaları doğru yöneterek kurum içi iletişimi güçlendirip kuruma olan aidiyet duygusunu ve çalışan bağlılığını arttırarak performans yükseltme yönünde ilk adımı atabilirler.

Firmalarda Yapılan Çalışmalar Nelerdir?
  • Şirketin oluşturduğu çalışma stratejisinin çalışanlar tarafından uyumluluğunu değerlendirmek,
  • Kriz yönetimi ve problem çözme konusunda destek vermek,
  • Çalışanların yaptığı işe ve çalıştığı kuruma bağlılığını araştırmak ve önerilerde bulunmak,
  • Kurumda psikolojik olarak daha verimli çalışma için gereklilikleri belirlemek, geliştirmek ve öneriler sunmak,
  • Çalışanların motivasyonunu yüksek tutacak aktiviteler düzenlemek,
  • Çalışanlar arası iletişim süreçlerini düzenleyici araştırmalar yapmak.
Danışmanlık Süreci Nasıl İlerler?

Endüstri ve Örgüt psikolojisi destek süreci öncelikle endüstri ve örgüt psikologlarımız tarafından gerçekleştirilen kurum içi gözlem ve analizlerin yapılması ile başlamaktadır. Firmada belirlenen süre içerinde gözlemler ve yapılan analizler raporlanarak firma yönetimine sunulur ve raporlar çerçevesinde firmaya özel olarak bir çalışma planı oluşturulur. Çalışma planı ile firma içi katılımlarla uygulanmaya başlanmaktadır.

Kurumsal İç Gözlem & Analiz

Hedefler & Çalışma Planı Oluşturma

Uygulama Süreci