Etkili İletişim Eğitimi

HEDEF KİTLE

Kurumsal hayatta takım içi iletişimin zorunlu olduğu tüm çalışanlara hitap etmektedir.

EĞİTİM HAKKINDA

İletişimin temelde ne demek olduğu, iletişim kurarken bıraktığımız etkinin başkaları tarafından nasıl algılanabileceğinin farkındalığı, dinlemenin neden iletişim kurarken dikkat etmemiz gereken bir iletişim becerisi olduğunu ve kendimizi doğru ifade edebilmeye yönelik yapılabileceklerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

EĞİTİM İÇERİKLERİ

 • İletişim Ne Zaman Başlar?
 • İletişim Nedir?
 • İletişimi Neden Önemlidir?
 • Can ve Yüz (Sosyal Maskelerimiz)
 • Varoluşun 6 Boyutu
 • Etkili İletişim Becerileri Bize Ne Sağlar?
 • Etkili İletişimin Temel Bileşenleri
 • Ben Dili vs Sen Dili
 • Beden Dilim Ne Anlatıyor?
 • Etkin Dinleme Becerisi
 • İletişimde Geri Bildirimin Önemi
 • İletişim Engelleri
 • Empatik İletişim

YÖNTEMLER

 • Isınma Etkinlikleri
 • Uygulamalar
 • Role – Play Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • İletişim kurarken karşı tarafa bırakılan etkinin farkındadır.
 • Dinlemenin neden önemli bir iletişim becerisi olduğunu bilir.
 • ‘’Ben’’ dili ile iletişim kurmaya yönelik konuşma kalıplarını bilir.
 • Dinlemeye engel olan iletişim kurarken yapılan hataları bilir.
 • Takip dikkatini koruyarak dinlemenin doğru anlamak için önemli olduğuna yönelik farkındalık kazanır.
 • İletişim kurarken yaşanabilecek algı farklılıklarını bilir.
 • İletişim kurarken beden dilini nasıl kullandığının farkındadır.
 • Beden dilinin kullanırken karşı tarafta bırakabileceği etkinin farkındadır.
 • Ben dilini daha iyi nasıl etkin kullanabileceğine yönelik teknikleri bilir.
 • İnsanlara geri bildirim verirken dikkat edilmesi gereken iletişim becerilerini bilir.