Etkili Karar Verme

Eğtimin Amacı

İş yaşamında çeşitli nedenlerle karar vermek durumunda kalırız. Karar vermeyi gerektiren sorunlar basit olabildiği gibi birçok faktörün etkilediği karmaşık sorunlar da olabilir. İnsan basit veya karmaşık birçok olayı sorun olarak tanımladıktan sonra onu ortadan kaldıracak alternatifler üretir söz konusu alternatifler arasından kendisine doğru gelen birini tercih ederek kararını verir. Katılımcılar, İşletmeler için birçok açıdan avantaj ve dezavantaj yaratabilen bu zihinsel süreci bu eğitimde her açıdan inceleme ve yetkinlik arttırma fırsatı bulurlar.

Eğitim İçerikleri

 • Problem, Karar ve İnisiyatif Kavramları
 • Karar Verme Mekanizmamız
 • Karar Vermeyi Etkileyen Değişkenler
 • Psikolojinin Faktörler
 • Demografik Faktörler
 • Karar Verme Tarzları
 • Karar Verme Startejileri
 • Yöneticilerin Karar Verme Tarzları
 • Etkili Karar Vermeyi Güçlendirecek Yetkinlikler
 • Kriz Anlarında Karar Almak
 • Örgütte Karar Almak
 • Karar Verme Tuzakları
 • Stratejik Karar Verme Teknikleri
 • Stratejik Karar Verme Hazırlık Süreci
 • Stratejik Karar Verme
 • Kararları Yapılandırma
 • Karar Sürecinde Değer ve Hedeflerin Belirlenmesi
 • İlgili Öğeler Mantıksal Çerçeveye Yerleştirmek
 • Tüm Öğeleri Gözden Geçirmek ve Doğru Biçimde Yorumlamak

Program Sonunda Katılımcılar

 • Stratejik kararlar verilirken konuların daha sistemsel ele alınması konusununda bilgi sahibi olur.
 • Karar Verme ile kişilik ilişkisini fark eder.
 • Stratejik karar vermeyi sürecinin nasıl işlediğini bilir.
 • Karar vermeyi etkileyen faktörlere dair farkındalık kazanır.
 • İş hayatında karşılaştığı problemlerle ilgiki farklı alternatifler arasından en fonksiyonel olan tercihi yapabilmek için gerekli dinamikleri bilir.
 • “Etkin karar vermeyi ve karar verme anında kararlarını etkileyen ana faktörleri anlar
 • Karar analizini tanımlar.
 • Karar vermeye ilişkin zorlukları fark eder
 • Karmaşıklık, belirsizlik, birden fazla hedef ve rekabet halindeki görüşleri ayırt eder
 • Karar sürecinde alternatiflerini belirler.
 • Alternatiflerinin karşılaştırmasını yapar ve değerlendirir.
 • Alternatiflerinden en uygun olanını seçebilir.
 • Seçtiği kararı nasıl uygulayacağına dair eylem planı çıkartır.
 • Kararı takip eder ve kontrolünü sağlar.
 • İlgili öğeleri mantıksal çerçeveye yerleştirir.
 • Tüm öğelerin gözden geçirir ve doğru şekilde yorumlar.
 • Çift risk ikilemini tanımlar.
 • Duyarlılık analizi yöntemini öğrenir.
 • Çok kriterli karar verir.
 • Belirsizlik durumunda hangi yöntemlere karar vereceğini bilir