İş Tatmini Eğitimi

Yöntemler

  • Isınma Etkinlikleri
  • Uygulamalar
  • Role – Play Çalışmaları
  • Grup Çalışmaları