İş Yerinde Adalet: Adaletsizlik Algısı

Hedef Kitle

İş yerindeki düzen ve huzur için, çalışanların en temel ihtiyaçlarından biri olan “adalet” kavramını önemseyen tüm üst, orta ve alt kademe yöneticilere hitap etmektedir.

Eğitim Hakkında

İş Yerinde Adalet: Adaletsizlik Algısı eğitimiyle birlikte, iş yerinde çalışan motivasyonu ve verimliliği için en temel ihtiyaçlardan biri olan adalet kavramının ele alınması, yöneticilerin ekipleri içerisinde olumlu bir adalet algısı oluşturmak için özen gösterilmesi gereken noktaların keşfedilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçerikleri

 • İş Hayatında Kaynaklar, İhtiyaçlar & Adalet
 • Antik Yunan’dan Günümüze Adalet Algısı
 • Çalışanın Penceresinden Adalet Algısı
 • Örgütsel Adalet Türleri
 • Örgütsel Adaletin Önemi
 • Adaletsizlik Algısının Gruba Etkisi
 • Etik Anlayış & Adalet
 • Güven & Adalet Algısı
 • Kurumsal Adalet Algısı Analizi

Yöntemler

 • Isınma Etkinlikleri
 • Uygulamalar
 • Role – Play Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • İş hayatındaki kaynaklar & ihtiyaçların adalet algısı için önemini kavrar.
 • Geçmişten bugüne adalet algısının nasıl şekillendiğini bilir.
 • Çalışan açısından adalet kavramını ele alabilir.
 • Adalet türlerini tanımlar.
 • İçerisinde bulunduğu kurumdaki etik anlayış ve adalete etkisini fark eder.
 • Kuruma güvenin adalet algısına olan olumlu etkisini fark eder.
 • İçerisinde bulunduğu kurumun hangi adalet türü noktasında olumsuz etkilenebileceğini analiz eder.