İşveren Olmak: Yaşam Deneyimlerinin Liderlik Deneyimlerine Dönüşmesi

Hedef Kitle

Kişisel yaşam deneyimlerinin liderlik tarzlarına olan etkisine ilişkin farkındalık kazanmak ve liderlik davranışlarını olumlu yönde pekiştirmek isteyen tüm işverenlere hitap etmektedir.

Eğitim Hakkında

İşveren Olmak eğitimiyle birlikte, işverenlerin yöneticilik ve liderlik kavramlarıyla olan ilişkisi, işvereni zorlayan duygular ve bunlarla başa çıkma becerilerinin güçlendirilerek liderlik becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçerikleri

 • “İşveren” & “Yönetici” Tanımları Üzerine
 • Yöneticilerin Sorumlulukları
 • Liderlik Yolculuğunun Aşamaları
 • Zorlayan Yaşantılar & Liderlik Yolculuğuma Olan Faydaları
 • Zor Duygularla Baş Etme
 • Kaygıyı Kontrol Etmek
 • Kriz Görmüş Liderler Anlatıyor!
 • Zor Yönetici Kimdir? : Olumsuz Yönetici Tipleri
 • Zor Olmamak İçin Yapılması Gereken Yönetici Yaklaşımları
 • Olumlu Yönetici Tipleri
 • Yöneticilikte İçe Bakış & Öz Değerlendirme

Yöntemler

 • Isınma Etkinlikleri
 • Uygulamalar
 • Role – Play Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • İşverenin yönetici ve liderlik tanımları arasındaki ilişkiyi tanımlar
 • Yönetici sorumluluklarını tanımlar
 • Kişisel liderlik yolculuğuna ilişkin aşamaları paylaşır & keşfeder
 • Zorlayıcı yaşantıların liderlik beceriyle olan ilişkisini keşfeder
 • Zor duyguları tanımlar
 • Zor duygularla baş etme becerilerine ilişkin farkındalık kazanır
 • Olumsuz & olumlu yönetici tiplerinin ayırt eder
 • Kendi yöneticilik ve liderlik becerilerini tanımlar & değerlendirir