Kendi Kendini Yöneten Ekipler

Hedef Kitle

Ekip performansını arttırmak, ekip dinamiklerini keşfetmek ve yeniden yapılandırarak kendi kendini yönetebilecek özerk dinamiklere sahip bir ekip oluşturmak isteyen tüm ekipler, yöneticiler ve çalışanlara hitap eder.

Eğitim Hakkında

Kendi kendini yöneten ekipler eğitimiyle birlikte, ekiplerin uyumlu ve özerk bir yapıda çalışarak verimliliklerini nasıl arttırabileceklerine ilişkin farkındalık kazandırmak ve bunun içerisinde bulunduğumuz firmada nasıl uygulanabilirliğini sağlayabileceğimiz üzerine eylem planlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Eğitim İçerikleri

 • “Kendi Kendini Yöneten” Nedir?
 • Kendi Kendini Yöneten Takım Kavramı & Tarihçesi
 • Kendi Kendini Yöneten Takımların Farkı
 • Kendi Kendini Yöneten Takımların Gelişim Aşamaları
 • Kendi Kendini Yöneten Ekiplerde Takım Birliği
 • (Birbirimizi ne kadar yakından tanıyoruz?)
 • Ekipler Neden Başarısız Olur?
 • İdeal Ekip Oyuncusu Profili
 • Kendi Kendini Yöneten Bir Ekip Olmak İçin İhtiyacımız Olanlar
 • Ortak Amacı Görünür Kılmak
 • Ekip Olarak Kendimize Sormamız Gerekenler

Yöntemler

 • Isınma Etkinlikleri
 • Uygulamalar
 • Role – Play Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • Kendi kendini yöneten ekip kavramını tanımlar.
 • Tarihçesini bilir.
 • Kendi kendini yöneten ekiplerle diğer ekip türlerini ayırır.
 • Kendi kendini yöneten ekiplerin aşamalarını gelişim aşamalarını bilir.
 • Ekibindeki kişileri daha yakından tanır.
 • Başarısız ekiplerin özelliklerini bilir.
 • Kendi ekibini başarısız kılan noktaları keşfeder ve ihtiyaçlarını belirler.
 • İdeal bir ekip oyuncusu profilini tanımlar.
 • Bulunduğu firmada kendi kendini yöneten bir ekip olabilmek için ihtiyacı olanları keşfeder.
 • Firmada var olma amacını görünür kılar.
 • Vizyon ve misyonu tanımlar ve aralarındaki farkı bilir.
 • Firma vizyon ve misyonunu bilir.
 • Ekip hedeflerini bilir ve ekibiyle birlikte eylem planı oluşturur.