Kriz Yönetimi

Hedef Kitle

Kriz ortamını ve kriz ortamındaki iletişimi yönetebilmek, yaşanabilecek krizlere ilişkin aksiyon planı oluşturarak, krizlere ilişkin önleyici çalışmalar yapmak isteyen tüm ekipler, yöneticiler ve çalışanlara hitap etmektedir.

Eğitim Hakkında

Kriz yönetimi eğitimi ile birlikte, kriz kavramının ve kriz türlerinin daha yakından tanıtılması, firmada yaşanabilecek durumsal ya da iletişimsel krizleri ön görülmesi, bu öngörüler üzerine konuşarak kriz ortamlarını yönetmek için ihtiyaç duyulanların keşfedilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçerikleri

 • Kriz Nedir?
 • Madalyonun Gizli Yüzü: Krizlerin İyi Yönleri
 • Kriz Türleri
 • İletişimsel Krizleri Yönetmek
 • İş Hayatında Duygusal Krizleri Yönetmek
 • Kriz Yönetim Sürecinin Aşamaları
 • Kriz Faktörleri
 • Kriz Yönetiminde Uygulanan Teknikler
 • Vaka Analizi Çalışmaları

Yöntemler

 • Isınma Etkinlikleri
 • Uygulamalar
 • Role – Play Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • Kriz kelimesinin tanımını bilir
 • Krizlerin iyi yönlerine ilişkin farkındalık kazanır
 • Kriz türlerini tanımlar
 • İletişimsel ve duygusal krizleri tanımlar
 • İş hayatında yaşanabilecek krizlerin nasıl yönetilebileceğine ilişkin farkındalık kazanır
 • Kriz yönetim süreci basamaklarını tanımlar
 • Kriz oluşturacak faktörleri tanımlar
 • Önleyici aksiyonların nasıl alınabileceğine ilişkin farkındalık kazanır