Kriz Yönetimi

Eğitimin Amacı

Şirketler kriz dönemlerini en hızlı şekilde tespit etmek ve müdahale etmek durumundadır.Çünkü bazı krizler bir şirketin varlığını tehlikeye atabilir ve güvenli ortamını tehdit edebilir. Bu sebeple olumsuz etkileri en aza indirgeyecek şekilde pozisyon alabilmek hayati önem taşımaktadır.
Bu eğitimimizde, krizi tanımayı,yönetim sürecini planlanmayı, kriz yönetimi ilkelerini, kriz zamanları için örgütsel davranış geliştirmek için yapılacakları ve bir krizi en iyi şekilde çözmeyi ve sonuca ulaştırmak için gerekli teknikleri öğrenebilirsiniz.

Eğitim İçerikleri

 • Krizi Tanımak
 • Krizin Özellikleri
 • Krize Neden Olan Faktörler
 • Kriz Türleri

Kriz Yönetimi ile İlgili Genel Bilgiler

 • Kriz Yönetimi Tanımları
 • Kriz Yönetimi Amacı
 • Kriz Yönetim Becerileri
 • Kriz Yönetiminin Özellikleri
 • Kriz Yönetim Türleri

Kriz Yönetim Süreci

 • Kriz Öncesi
 • Kriz Anı
 • Kriz Sonrası
 • Kriz Yönetim Aşamaları
 • Kriz Yönetiminde 4R Yönetim

Kriz Planlanması

 • Kriz Planının Özellikleri
 • Kriz Planlamasının Faydaları Kriz Yönetim Ekibi
 • Kriz Yönetim Merkezi
 • Kriz Zamanı İletişim
 • Kriz Zamanı Lider

Krizin Psikolojik & Davranışsal Etkileri

 • Yönetim Kararlarının Merkezileşme Eğilimine Girmesi
 • Hızlı Karar Alma Zorunluluğu
 • Örgüt Genelinde Stres Yükselmesi
 • Kuruma Karşı Güvenin Sarsılması

Program Sonunda Katılımcılar

 • Krizi tüm aşamalarını planlamayı öğrenirler
 • Etkili bir kriz iletişim ekibi oluşturmanın önemini kavrarlar.
 • Etkili bir kriz yönetimi için gereken önemli noktaları sistematik bir şekilde uygulayabilecek metodları bilirler.
 • Kriz durumunu çözme ve sonuca ulaştırabilme konusunda atılacak adımları tanımlarlar.