Kurum Kültürü

Hedef Kitle

Kurum Kültürünü tanımak ve daha yakından keşfederek dönüştürmek isteyen tüm ekipler, yöneticiler ve çalışanlara hitap etmektedir.

Eğitim Hakkında

Kurum Kültürü eğitimiyle birlikte kişilerin içerisinde bulundukları firma kültürünün ve bu kültürü dönüştürebileceklerinin farkında varmalarının sağlanarak, bu dönüşüm için ihtiyaçları olanların keşfedilmesi ve bunlara yönelik aksiyonlar alınması hedeflenmektedir.

Eğitim İçerikleri

 • Kurum Kültürü Nedir?
 • Kurum Kültürünün İşletmeler İçin Önemi…
 • Çalışan İçin Kurum Kültürü ‘ nün İşlevi
 • Kurum Kültürü’ nün Alt Bileşenleri
 • Kurum Kültürü Yönetimi Nasıl Yapılır?
 • Var Olan Kurum Kültürü’nün Analizi
 • Kurum Kültürü’nün “3” Bileşeni
 • Kurum İçinde İletişim Sigortası “DASK”
 • Çalıştay & Değerlendirme

Yöntemler

 • Isınma Etkinlikleri
 • Uygulamalar
 • Role – Play Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • Kurum kültürünü tanımlar.
 • Kurum kültürünün işletmeler için önemini kavrar.
 • Çalışan açısından kurum kültürünün faydasını anlar.
 • Kurum kültürünü oluşturan alt bileşenlerini bilir.
 • Kurum kültürünün yönetilebilecek bir kavram olduğunu fark eder.
 • İçerisinde bulunduğu firmanın kurum kültürünü analiz eder.
 • Kurum kültürünü oluşturan 3 katmanı açıklar.
 • Kurum kültürünü yönetecek ve koruyacak olan iletişim sigortası “DASK” ı bilir.
 • Kendi kurum kültürüne yönelik farkındalık kazanır.