Liderlikte Kuşaklar Arası İletişim

Hedef Kitle

Kuşaklar arasındaki farklı bakış açılarının iletişime olan yansımalarını anlamak ve bu bağlamda farkındalıkla diğer kuşaktaki çalışanlarla iletişim kurmak isteyen, tüm üst, orta ve alt kademe yöneticilere hitap etmektedir.

Eğitim Hakkında

Liderlikte Kuşaklar Arası İletişim eğitimiyle birlikte, liderlerin günümüzde farklı jenerasyonlarla iç içe geçmiş olan çalışma hayatının iletişimimize olan etkisine ilişkin farkındalık kazandırmak ve jenerasyonlar arasındaki farklılıklardan doğan iletişim problemlerini fark ederek sağlıklı bir şekilde ele alabilmeleri, ekiplerinde ya da bünyelerinde çalışan bireylere bu farkındalıkla bütüncül yaklaşabilmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim İçerikleri

 • Değişen Liderlik Anlayışı
 • Güncel Jenerasyonlara Yaklaşım
 • Kuşaklar & Bakış Açıları
 • Kuşaklar Arası İletişim & İletişim Problemleri
 • İletişime Yön Vermek & Kuşaklar Arası Köprüler Oluşturmak
 • Vaka Analizi Çalışmaları

Yöntemler

 • Isınma Etkinlikleri
 • Uygulamalar
 • Role – Play Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • Geçmişten bugüne kadar değişen liderlik yaklaşımlarını tanımlar
 • Jenerasyonlar & jenerasyon özelliklerini tanımlar
 • Jenerasyonlar arası yaşanabilecek problemleri tanımlar
 • Farklı kuşaklara hitap edebilmek için dikkat edilmesi gerekenleri tanımlar