Organizasyonlarda Duyguların Yönetimi

Eğitimin Amacı

Duygu yönetimi, çağımızda giderek karmaşıklaşan, rutinleşen, formal ilişkiler çerçevesinde sınırlı hale gelen, bireyler açısından duygusal doyumsuzluk içeren örgüt içi ilişkilerde, önemli bir sosyal sermaye ve sinerji kaynağıdır. Bu Eğitimde hem iş hayatında hemde sosyal hayatımızda duygu yönetimine yönelik farkındalık kazanacak, zorlu duygular ile başedebilme becerileri gelişecektir.

Eğitim İçerikleri

 • Duyguların Nörofizyolojik Temeli (Limbik Sistem)

Duygu Yönetiminin Alt Alanları

 • Özdenetim
 • Özbilinç
 • İletişim
 • Sosyal Beceriler
 • Empati

Duygu Yönetiminde Temel İlkeler

 • 3D İşleyişi (Duygu-Düşünce-Davranış)
 • Güven ve Güvensizlik Duyguları
 • Güvene Giden Beş Yol

Güvene Dayalı Organizasyon Yaratmak

 • Örgüt İklimi ve Duygu Yönetimi
 • Psikolojik Güven Ortamı & Duygular
 • Duygusal Dayanıklılık (RESİLİENCE)

Program Sonunda Katılımcılar

 • “IQ & EQ kavramlarını ayırt eder
 • Temel duygular ve duyguların dilini kavrar
 • Duyguları nasıl yöneteceğini öğrenir
 • Kendi duygularının farkındadır ve tanımlar
 • Diğerlerinin duygularının farkındadır ve tanımlar.
 • Panik anında kendini sakinleştirebilir
 • Olumlu düşünme tekniklerini bilir ve uygular
 • Duygusal Dayanıklılık (Resilience) konusunda farkındalık kazanır”
 • Kendi duygularının, bu duygulara neden olan bakış açısı ve düşüncelerinin farkına varır.