Pozitif Liderlik Uygulamaları: Pozitif Psikoloji

Hedef Kitle

Başarılı bir çalışma ortamı yaratmak için pozitif psikoloji ve pozitif liderliğin gücüne inanan tüm üst, orta ve alt kademe yöneticilere hitap etmektedir.

Eğitim Hakkında

Pozitif liderlik uygulamaları eğitimiyle birlikte kurumların üstün başarılar sergilemesini sağlayacak olan 4 strateji (pozitif ortam, pozitif ilişkiler, pozitif iletişim ve pozitif anlam oluşturmak) temelinde çalışmalar gerçekleştirerek, liderler /lider adaylarıyla pozitif psikoloji temelli uygulamalara dayalı bir eğitim sürecinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçerikleri

 • Neden Pozitif Liderlik?
 • Farklı Kültürlerden Oluşan Bereketli Bir Ortam Yaratmak
 • Pozitif Enerji Ağları Oluşturmak
 • Olumsuz Geri Bildirimleri Yapıcı Bir Şekilde İletmek
 • “Everest Hedefler” Belirlemek ve Onlara Ulaşmak
 • Kurumlarda Pozitif Liderlik Uygulamaları
 • Çalıştay & Değerlendirme

Yöntemler

 • Isınma Etkinlikleri
 • Uygulamalar
 • Role – Play Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • Pozitif liderliğin kurum içi önemini kavrar.
 • Farklı kültür ve bakış açılarını yönetmenin önemini kavrar.
 • Pozitif enerji ağları oluşturmanın yollarını arar.
 • Olumsuz geri bildirimlerini yapıcı şekilde iletir.
 • Sağlıklı hedefler belirler.
 • Hedeflere ulaşma noktasında yapabileceklerini bilir.
 • İçerisinde bulunduğu kurumda uygulayabileceği pozitif liderlik uygulamalarını bilir