Stres Yönetimi

Eğitimin Amacı

Stresi belli bir seviyeye kadar iş hayatı ve birçok alanda yaratıcılığı ve üretkenliği destekleyen bir duygudur. Fakat etkili bir şekilde yönetilemediği taktirde örgütlere ve bireylere fiziki ve psikolojik boyutlu birçok olumsuz etkisi olabilir. Bu eğitimde stresi fonksiyonel düzeyde tutma, stresin yönetimi ve stres nedenlerinin fark edilmesi, stres ile baş etmede çalışanların bilgi ve beceri seviyelerini artırmaktır.
Stres yönetimi Eğitimi sonunda; bedende ve zihinde başlayan strese verilen tepkilerin yönetimi konusunda birçok uygulama öğrenilmiş olur.

Eğitim İçerikleri

 • Stresin Tanımı 
 • İş Stresi ve Stres Kaynakları
 • Fiziksel ve Duygusal Stres Kaynakları
 • Optimum Stres
 • Kişilik Yapısının Strese Etkileri ve Bağı 
 • Algılarımız ve Stres Tetikleyicileri
 • Eleştirel Zihni Yönetmek
 • Stresin Sinir Sistemi Üzerindeki Etkileri
 • Stres&Performans İlişkisi
 • Duygusal Dayanıklılık ve Stres
 • Stresin kişisel etkilerini fark etmek
 • Özbakımın stres yönetimi için önemi
 • Örgütsel Stres Yönetimi 
 • Stres Yönetiminde Bireysel Başa Çıkma Yöntemleri
 • Stres Yönetiminde Kurumsal Başa Çıkma Yöntemleri
 • Gevşeme ve “Mindfulness” (Farkındalık ve Kabul)
 • Temelli Stres Yönetimi Uygulamaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • Stresi tanımlar.
 • Stresi olumlu ve olumsuz yönleriyle tanımlar.
 • Stresin bedeninde yarattığı etkiyi fark eder.
 • Yaşamındaki farklı stres faktörlerini tanımlar.
 • İş yerinde stresini kontrol etmek için en az üç strestel baş etme egzersizi tanımlar.
 • Stresi yönetirken özbakım becerilerini geliştirici uygulamaları fark eder.
 • Stres belirtilerine ilkyardımı yapabilir.
 • Özdeğerlendirme egzersizini yapabilir.