Takım Çalışması Eğitimi

Hedef Kitle

Ekibinde ya da firmasında, takım dinamiklerini keşfetmek isteyen, takım içi ekip çalışmasını sağlıklı iletişim kanallarının öğretilmesi aracılığıyla ele alarak, ekiplerdeki verimlilik düzeyini arttırmak isteyen tüm ekipler, ekip liderleri, yöneticiler ve çalışanlara hitap eder.

Eğitim Hakkında

Takım çalışması eğitimiyle birlikte, takım çalışmasının birey ve grup üzerindeki etkisine ilişkin farkındalık kazandırılarak, örgütsel duygusal zeka kavramının uyum ve güven bağlamında, savunmasızlık kavramıyla ele alınması, takımdaki çatışmaların ve zor duyguların sağlıklı bir zeminde yönetilmesi için çatışmaya farklı bakış açılarının kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim İçerikleri

 • Takım Çalışması Nedir?
 • Takım Çalışmasının Bireye ve Kuruma Etkisi
 • Örgütsel Duygusal Zekâ (EQ) & Takım Dinamiği
 • Takımda Uyum & Güven Kavramı
 • Takımdaki 5 Aksaklıkta Güvenin Rolü
 • Takımlarda Üretken Anlaşmazlık
 • Birbiriyle Çarpışan Fikirleri Parlatmak
 • Takım içinde Zor Duyguları Yönetmek
 • Takımda Bireysel Farklılıklar
 • Yüksek Performanslı Takımlar: Ha Gayret Takımına Hayır!
 • Tuckman Takım Gelişim Aşamaları
 • Takımın Ortak Değerlerini Anlamak
 • Bizi “Biz” Yapanlar: Takım Kültürü
 • Değerlendirme Uygulaması

Yöntemler

 • Isınma Etkinlikleri
 • Uygulamalar
 • Role – Play Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • Kendi takımının dinamiklerini keşfeder.
 • Takım dinamiğini tanımlar.
 • Takım içindeki yerini ve değerini fark eder.
 • Ortak amaç üzerine çalışmaya yönelik farkındalık kazanır.
 •  Duygusal zekanın takım dinamiğine etkisini bilir.
 •  Takım içinde karakterler arası farklılıkların bilincindedir.
 • Çalışma ortamında kalıcı üretkenliği destekleyen çalışmaların artışını sağlayabilir.
 • Takım içindeki farklı bakış açılarına karşı tutumun nasıl olması gerektiğini bilir.
 • Takım içinde yaşanabilen çatışmalara yönelik farkındalık kazanır.
 • Biz bilinci ile çalışmaya yönelik farkındalık kazanır.