Temel Liderlik Becerileri Eğitimi

Hedef Kitle

Liderlik kavramını daha yakından tanımak, temel liderlik becerilerini öğrenmek ve kendi liderlik becerilerini değerlendirerek geliştirmesi gereken noktaları keşfetmek isteyen tüm üst, orta ve alt kademe yöneticilere hitap etmektedir.

Eğitim Hakkında

Temel Liderlik Becerileri eğitimi ile birlikte yöneticilik ve liderlik kavramlarına yeni bir bakış açısı kazandırarak yöneticinin ve liderin olmazsa olmaz özelliklerinin tanıtılması, büyük liderlerin farkları ve delegasyon, inisiyatif gibi liderlik becerileri üzerine uygulamalar yapılarak bu becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçerikleri

 • Yönetici Dedikleri…
 • Yönetici Olmanın Zorlukları
 • Uygunsuz Yöneticilik
 • Yönetememe Hastalığının Belirtileri
 • ”Büyük Yöneticilerin Farkı”
 • Sizce, İşleri Delege Ederken Bizi Zorlayan Düşünceler Neler?
 • İnisiyatif Kimde?
 • Yönetim Becerileri: Uygulamalı Yöneticilik
 • Yönetici miyim Lider mi?
 • Lider Yöneticiden Farklıdır
 • İşine Anlam Verebilmek

Yöntemler

 • Isınma Etkinlikleri
 • Uygulamalar
 • Role – Play Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • Yöneticinin tanımını yapar
 • Yönetici, koç, akıl hocası, idareci ve lider tanımları arasındaki farkı bilir
 • Yönetici olmanın zorluklarını tanımlar
 • Uygunsuz yöneticiliği tanımlar
 • Yönetememe hastalığı belirtilerini bilir & tanımlar
 • Büyük yöneticilerin farklarını ayırt eder
 • İşleri delege ederken kendisini zorlayan düşünceleri ayırt eder
 • İnisiyatif düzeylerini bilir, ayırt eder
 • Çalışanlardan beklediği inisiyatif düzeyini tanımlar
 • Liderin yöneticiden ayrılan özelliklerini tanımlar
 • Kendi liderlik değerlerini tanımlar