Yöneticiler için İletişimde Problem Çözme Becerilerini Geliştirme

Hedef Kitle

İletişimsel problemlere müdahale etme hızını geliştirerek zaman ve planlama kazanmak isteyen tüm üst, orta ve alt kademe yöneticilere hitap etmektedir.

Eğitim Hakkında

Yöneticiler için İletişimde Problem Çözme Becerileri eğitimiyle birlikte, yöneticilerin kendilerinde problem odaklı bakış açısına neden olan faktörleri anlamaları ve ekipleriyle iletişim kurarken çözüme yönelik bakış açısının nasıl kazandırılacağının öğrenilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçerikleri

 • Problem nedir?
 • Problem çözme paradoksu
 • Düşünme biçimleri
 • Problem karşısındaki zihinsel yaklaşımlarımız
 • Çözüm odaklı bakış açısı
 • Çözüm odaklı tutum ve davranışlar
 • Çözüm odaklı bakış açısının önündeki engeller
 • Çözüm odaklı bakış açısının önündeki engelleri kaldırmak için yapılacaklar ve öz motivasyon
 • Bu süreçte “Yaratıcılık ve İnovasyon”

Yöntemler

 • Isınma Etkinlikleri
 • Uygulamalar
 • Role – Play Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • Problem ve problem çözme paradoksunu tanımlar.
 • Düşünme biçimlerini tanır.
 • Problemler karşısındaki zihinsel yaklaşımlarımızı tanımlar.
 • Çözüm odaklı bakış açısını tanımlar.
 • Çözüm odaklı tutum ve davranışları tanımlar.
 • Çözüm odaklı bakış açısı önündeki engelleri tanır.
 • Çözüm odaklı bakış açısı önündeki engelleri kaldırmak için öz motivasyon kaynaklarını keşfeder.