Yöneticilere Etkili Geri Bildirim Eğitimi

Hedef Kitle

Geri bildirim verme sorumluluğu bulunan tüm üst, orta ve alt kademe yöneticilere hitap etmektedir.

Eğitim Hakkında

Geri bildirim eğitimiyle birlikte, geri bildirim kültürüne ilişkin farkındalık kazandırılması ve sağlıklı geri bildirim ile eleştiriyi birbirinden ayıran noktaların tartışılarak yapıcı eleştiriye olan bakış açısının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçerikleri

 • Geri Bildirim Nedir?
 • Geri Bildirim Verirken Bizi Zorlayan Düşünceler
 • Geri Bildirim Ne Değildir? : Geri Bildirim vs. Eleştiri
 • Eleştiri Olarak Algılanan Olumsuz Geri Bildirimin Fizyo – psikolojisi
 • Prefrontal Korteksi Geliştirmek & Kullanmak
 • 4 Adımda Hızlı ve Etkili Geri Bildirim
 • Niyet & Algılanan Arasındaki Fark: Bazen Neden Yanlış Anlaşılmış Hissederiz?
 • Size Nasıl Geri Bildirim Verilmesini İsterdiniz?
 • Davranış Modelleri: Çalışan Merkezli Geri Bildirim
 • Zor Geri Bildirimlere Hazırlanmak
 • Vaka Analizi Çalışmaları

Yöntemler

 • Isınma Etkinlikleri
 • Uygulamalar
 • Role – Play Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • Geri bildirimi tanımlar
 • Geri bildirim vermekte zorlanmasına neden olan düşünceleri fark eder
 • Sağlıklı geri bildirimi eleştiriden ayırt eder
 • Geri bildirimi eleştiri olarak algıladığında fizyo-psikolojik olarak nasıl tepkiler vereceğini fark eder
 • Pre-frontal korteksi geliştirebileceği yolları keşfeder
 • Sağlıklı geri bildirim verip vermediğinin farkındadır
 • Nasıl geri bildirim almak istediğini ifade edebilir
 • Çalışanını geliştirebileceği ve motive edebileceği geri bildirim tarzını seçer & uygular
 • Zor geri bildirimlere nasıl hazırlanması gerektiğini bilir