Yöneticiliğe Geçiş Eğitimi

Hedef Kitle

Bulunduğu firma ya da ekip içerisinde yeni müdür olan ya da müdür olacak olan tüm üst, orta ve alt kademe yöneticilere hitap etmektedir.

Eğitim Hakkında

Yöneticiliğe geçiş eğitimiyle birlikte, yeni pozisyonlarına adapte olma sürecindeki yöneticilere, karşılaşabilecekleri ya da şuan ki pozisyonlarında karşılaştıkları zorluklarla ilgili destek olunması ve yöneticilik becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçerikleri

 • Giriş: İlk 90 Gününüzün Yol Haritası
 • Kendinizi Hazırlamak
 • Geçiş Tuzaklarından Sakınmak
 • Geçiş Sürecinde Karşılaşılan Zor Duygular
 • İtibar & Güven Yaratma
 • Duygusal Zekâ
 • Başarıya Giden Yol
 • Kişisel Üretkenlik İçin Etkin İletişim
 • Delegasyonu Özgüvenle Yapmak
 • Etkin Geri Bildirim
 • Ekiplere Liderlik Etmek

Yöntemler

 • Isınma Etkinlikleri
 • Uygulamalar
 • Role – Play Çalışmaları
 • Grup Çalışmaları

Program Sonunda Katılımcılar

 • Yöneticiliğe geçiş sürecinde yaşayabilecekleri durumlara hazır olur.
 • Süreç içerisinde hissedeceği zor duyguları tanımlar.
 • Zor duygularla başa çıkma becerilerini geliştirir.
 • Yöneticiliğe geçiş sürecindeki bilişsel tuzaklardan nasıl kaçınacağını bilir.
 • Ekipte itibar ve güven yaratmak için ihtiyacı olanları bilir.
 • Duygusal zekâ bileşenlerini bilir.
 • Başarı için ihtiyacı olan yetkinlikleri keşfeder.
 • Etkin iletişim kurma tekniklerini ve bunun kişisel üretkenliğine olan faydasını bilir.
 • Delegasyon düzeylerini kavrar ve ekibin ihtiyacı olan delegasyon düzeyini bilir.
 • Etkili geri bildirim tekniklerini bilir ve uygular.
 • Ekibe liderlik etmedeki temel gereklilikleri bilir ve kişisel liderlik tarzını keşfeder.