Zaman Yönetimi

Eğitimin Amacı

Bu Eğitim ile katılımcıların zamana ve hayata liderlik etmesinin ve doğru tekniklerle yaklaşmasını sağlayarak daha etkin sonuçlar üreten alışkanlıklarını gözden geçirmesini sağlamaktır.

Böylece; verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazanılabilir.

Temel bilgilerin yanı sıra, çeşitli uygulamalar aracılığıyla katılımcıların kendilerini daha iyi tanımasını ve en uygun yol ve yöntemler ile kendi kişisel yaklaşımlarını planlamalarını sağlamaktır.

Eğitim İçerikleri

Davranışlar ve Alışkanlıklar

 • Öz Denetimin Önemi
 • Eşikleri Atlamanın Önemi
 • Hazzı Erteleme ve Dürtü Kontrolü

Odak Yönetimi

 • Yetişkinlerde Odak Becerisi
 • Pomodoro Tekniği
 • Ertelemenin Nedenleri
 • ”Yavaşlayarak Hızlanma” Yönetimi
 • Aynı Anda Birkaç İş Yapma (Multitasking)
 • İletişimde Zaman Ynetimi
 • ”Hayır” Diyebilmenin Önemi
 • Destek İstemenin Önemi

Zaman Yönetimi Teknikleri

 • Covey Kareleri
 • Duygusal Dayanıklılık (Resilience)
 • Parkinson Kuralı ve Tampon Süreci

Program Sonunda Katılımcılar

 • Zamanın algımızın göreceliliğini kavrar.
 • Zamanını nasıl kullandığına ilişkin farkındalık kazanır.
 • Zaman yönetimi ile ilgili doğru bilinen yanlışları ayırt eder.
 • Zaman yönetimi yaklaşımlarını tanımlar.
 • Pomodoro Tekniğini kullanmayı öğrenir
 • Kişisel zaman tuzaklarını tanımlar.
 • Zeigarnik Etkisini tanımlar ve kendi hayatında bu etkide kaldığı alanları fark eder.
 • COVEY Karelerini kullanmayı öğrenir.
 • Planlamaya Önem Verir.
 • Zamanı programlamaya yönelik uygulamaları tanımlar.
 • Ertelemenin önüne geçme & hayır diyebilmenin zaman yönetimi açısından önemini fark eder.
 • Telefonu & maili doğru kullanma becerisi kazanır